Γίνετε μέλος του MARINENVIRONMENT

Εγγραφείτε και αποκτήστε πρόσβασηστοMARINENVIRONMENT. Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει πρόσβασησεωκεανογραφικούς και περιβαλλοντικούςδείκτες, καθώς και σεάλλα «προϊόντα» που αφορούντηΜεσόγειοΘάλασσα. Η MARINENVIRONMENT σας επιτρέπει να περιηγηθείτεστο θαλάσσιο περιβάλλοντηςΜεσογείου, τουσήμερα αλλά και τουχθες, μέσω χαρτών και χρονοσειρών που υποδεικνύουντηθερμοκρασία, τα επίπεδα αλμυρότητας, τα ρεύματα, τηνέντασητωνκυμάτων και τιςσυγκεντρώσειςχλωροφύλλης. Περισσότερα προϊόντα θα προστεθούνστις επόμενεςεκδόσεις [τουιστοτόπου], όπως π.χ. δεδομένα τα οποία προέρχονται από επιτόπιεςμετρήσεις και νέοιδείκτες (π.χ. TRIX, τάσειςχλωροφύλλης, κτλ.).

Επιπλέον, μετηνεγγραφήσουστοMARINENVIRONMENT, θα είσαι σεθέση να χρησιμοποιήσειςτην πλήρησουίτα των υπηρεσιώνTESSΑ, ήτοι: την πύλημετεωρολογικών και ωκεανογραφικών προβλέψεωνMyseaConditions, τοσύστημα υποστήριξης OCEAN-SAR  -σεό,τι αφοράτηδιενέργεια αποστολώνέρευνας και διάσωσης-, τα  δεδομένα που αφορούντοντρόπο διάχυσηςτων πετρελαιοκηλίδων (WITOIL) και, τέλος, τοσύστημα απεικόνισηςτροχιάς πλοίων (VISIR®).