YARDIM

VideoTutorial - English sub Ita

 

 

Kullanıcı Arayüzü üç temel bölümden oluşur:

Bölüm 1: kullanıcının aşağıdaki unsurlar arasında seçim yaparak ürün tercih edebileceği bir üst bilgi menüsü (şekilde 1'deki kırmızı kutu):

a.     Çevresel Göstergeler

b.     Sayısal Model Çıktıları

c.     Uzaktan Algılanan Uydu Ürünleri

d.     Yerinde Su ve Deniz İzleme Verileri

e.     Tarihsel Belgeler

Bölüm 2: ilgilenilen değişken ve zaman diliminin seçilmesi için sol tarafta bir kontrol paneli (şekilde 1'deki mavi kutu). Buradan kullanıcı görüntülenecek zaman serilerini (konum ve zaman aralığı) seçebilir.

Bölüm 3: ana sayfanın ortasında bulunan ve çevresel alanların gösterildiği bir harita (şekilde 1'deki yeşil kutu).

Üst bilgi menüsünde kullanıcı katalogdan ürün seçebilir (bkz. aşağıda şekil 2).

 

Kontrol paneli

Sol taraftaki kontrol paneli ayarlanmak üzere seçilen göstergenin görüntülenmesi için haritalar veya zaman serilerine ilişkin özelliklere izin verir. Örneğin, değişken (örn. sıcaklık, tuzluluk), zaman dilimi (ay ve mevsim), derinlik ve coğrafi konum (enlem, boylam), zaman aralığı (örn. Ocak 2010'dan Kasım 2014'e kadar) ve zaman serisi sıklığının seçilmesi mümkündür (bkz. aşağıda şekil 3).

 

Harita üst bilgi menüsünde seçilen ürün ve kontrol panelinde seçilen değişkene göre çevresel alanı gösterir.

 

Kontrol panelindeki Grafik çizim butonu seçildikten sonra zaman serileri gösterilir (Şekil 3'teki kırmızı daire)

 

Aşağıdaki tabloda katalogda yer alan tüm ürünler listelenmiştir