MARINENVIRONMENT'a Katılın

MARINENVIRONMENT'akaydolun ve erişimsağlayın, hizmetimizAkdeniz ile ilgilioşinografik ve çevreselgöstergeler ile ürünlereerişimsunar. MARINENVIRONMENT haritalar ve sıcaklık, tuzluluk, akıntı, dalga ve klorofil-a zamansal seri verileriyoluylaAkdeniz'ingeçmiş ve gelecekçevrekoşullarıarasındagezinmenizeolanaksağlayacaktır. Sonrakisürümlereyerindeveriler ve yenigöstergelergibi (örn. TRIX, klorofil-a trendleri)dahafazlaürüneklenecektir.

Ayrıca, MARINENVIRONMENT'akaydolarak TESSA hizmetlerinintamamındanfaydalanabilirsiniz: arama ve kurtarma (OCEAN-SAR), petroldöküntüsütahmini (WITOIL) ve gemi rota yönlendirme (VISIR®) amaçlıisteğegöreuyarlanmışmeteorolojik-oşinografiktahmin portalı My SeaConditions ve KararDestekSistemleri